[FKP] Raport – Potwierdzenie sald w walucie

Raporty Symfonia » Finanse i Księgowość

Cena:250.00

[FKP-RSS-PSW-14004-RP]

Opis działania:

Raport Potwierdzenie Sald w Walucie umożliwia sporządzenie z listy rozrachunków wydruku potwierdzającego salda w walucie obcej. Raport posiada także wszystkie funkcje standardowego potwierdzenia salda w PLN (lista niezgodności, lista potwierdzeń sald)

 

Uwagi:

  • przeznaczony jest tylko dla konkretnej firmy (NIP, KOD Licencji)
  • działa w programach od wersji FKP110 (2010) do FKP270 (2017).

 

Instrukcja użycia raportu:

Do poprawnego sporządzenia potwierdzenia salda w walucie niezbędne jest przefiltrownie danych pod względem waluty wg której wykonany ma być raport. Można także zaznaczyć transakcje na liście i wykonać dla nich potwierdzenie. Jeżeli zostaną wybrane transakcje w różnej walucie (w tym transakcje w PLN), wtedy raport zsumuje salda kont nie zwracając uwagi na walutę w jakiej to saldo występuje, podając jedynie całkowitą wartość arytmetyczną sald.

Zamówienie:

Podczas procesu zamawiania proszę podać NIP firmy z bazy danych w której raport ma zostać wykonany oraz kod licencji w postaci FKPXXX-YYYYY - gdzie XXX to nr wersji bazy, a YYYYY to indywidulany nr licencji bazy danych (np. FKP150-12345).

Więcej informacji:

Więcej o raporcie przeczytasz na: [FKP] Raport – Potwierdzenie sald w walucie