Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego www.symfoniczny.pl

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.symfoniczny.pl jest firma ATJG Arkadiusz Grzyb, ul. Sobieskiego 10/42, 22-300 Krasnystaw, NIP 564-106-72-13

 1. Informacje o produktach i usługach oferowanych w sklepie internetowym tzn. opisy, parametry techniczne mają wyłącznie charakter poglądowy.

 2. Złożenie zamówienia w sklepie nie wymaga rejestracji klienta w serwisie, jednakże przy składaniu zamówienia niezbędne jest podanie wszystkich niezbędnych danych.

 3. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

 4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są wyrażone w złotych polskich i są cenami NETTO, w przypadku wysyłki towaru do Zamawiającego zostaną doliczone koszty przesyłki wg aktualnych stawek Poczty Polskiej.

 5. Wszystkie towary dostępne w sklepie są objęte gwarancją jakości na warunkach określonych przez odpowiedniego producenta.

 6. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej ( zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej DZ.U. 2012 r. poz. 1528), przy czym klient ma prawo pisemnie wycofać zgodę na przesyłanie faktur w tej formie.

 7. E-faktury są przesyłane w formie elektronicznej, w formacie PDF, przy zapewnieniu autentyczności pochodzenia i integralności ich treści na adres e-mail Klienta .

 8. ATJG zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych", zgodnie z którą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 9. Dane osobowe podane za pośrednictwem formularza zamówienia są przetwarzane przez ATJG na potrzeby realizacji zamówienia bądź świadczenia usług zakupionych w ramach sklepu internetowego, w celach marketingowych związanych z oferowanymi produktami i usługami. Klient podając te dane wyraża zgodę na przesyłanie do niego informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 10. Zbierane dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego regulaminu.

 

Jak zamawiać

 1. Zamówienia przyjmowane są za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie sklepu, w systemie 24/7 dni, za wyjątkiem dni wolnych od pracy, realizacja zamówienia następuje w terminie do 7 dni roboczych od potwierdzenia złożonego zamówienia.

 2. Zamówienie zostaje potwierdzone w dniu wpływu środków pieniężnych na konto sklepu internetowego, na podstawie przesłanej e-faktury proforma.

 3. Zamówienia złożone w dni powszechne po godzinie 14.00 będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 4. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza.

 5. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie z niego zrezygnować albo też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

 6. ATJG nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Zamawiającego w zamówieniu.

 

Zwroty i reklamacje

 1. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny art.2 ust.1 istnieje możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni zgodnie z art.10 ww ustawy. Jednocześnie informujemy, że w celu dokonania zwrotu niezbędne jest skontaktowanie się z nami za pomocą poczty elektronicznej kontakt(at)symfoniczny.pl celem ustalenia warunków zwrotu.

 2. Zwracany towar oraz oprogramowanie dostarczone na nośnikach musi być zwrócone w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania i w oryginalnym opakowaniu.

 3. Klient odsyła zwracany towar (z dopiskiem ZWROT) na swój koszt, na adres ATJG wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy oraz z numerem konta na który nastąpi zwrot zapłaty. Sprzedawca dokonuje zwrotu pieniędzy w wysokości równowartości zakupionego towaru, bez kosztów wysyłki.

 4. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 5. Przesyłki zwrotne za pobraniem nie będą odbierane.

 6. Jeżeli po dostarczeniu towaru Klient stwierdzi wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać towar na własny koszt przesyłką pocztową na adres Sprzedawcy z dopiskiem REKLAMACJA.

 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych.

 8. W razie wątpliwości prosimy o kontakt kontakt(at)symfoniczny.pl.

 

Postanowienia końcowe

 1. Odpowiedzialność za ewentualne szkody, które mogłyby wystąpić na skutek pobrania programów lub w następstwie korzystania z nich, w tym również za ewentualną utratę informacji lub straty stanowiące następstwo używania lub braku możliwości używania tego oprogramowania, z uwzględnieniem wyłączenia odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

 2. Odpowiedzialność za funkcjonalność oprogramowania zainstalowanego w następstwie pobrania programu uregulowana została w odrębnych warunkach licencyjnych

 3. Złożenie zamówienia oznacza zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację.

 4. Centrum Wspierania Biznesu zastrzega sobie, w każdym czasie, możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie opublikowany niezwłocznie na stronie internetowej sklepu i zacznie obowiązywać z dniem publikacji.